אורטל עורכת דין

ייפוי כוח מתמשך

ייפויי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדש אשר מאפשר לאדם לקבוע מראש, בעודו צלול ומתפקד, מי האדם שידאג לו במקרה שחלילה יקלע למצב בו לא יהיה מסוגל לדאוג כלל לענייניו האישיים והרכושיים.

הכלי החדש של ייפוי כוח מתמשךנולד מתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שתוקן לאחרונה.

עד לתיקון החוק, בית המשפט היה ממנה לאדם אפוטרופוס רק לאחר שהאדם כבר הגיע למצב שאינו מסוגל לדאוג לכלל ענייניו (שנקרא: "חסוי")

במצב כזה, בשל מצבו של החסוי, הוא אינו מסוגל לבחור מי יהיה האפוטרופוס שלו.

אף אחד מאתנו לא חסין ואין אדם יודע מה יוליד יום ומה יעלה בגורלו.

ייפוי כוח מתמשך נותן לאדם אפשרות לבחור ולקבוע בנחת ובעודו כשיר, מי יהיה האדם המתאים שעליו הוא סומך (קרוב משפחה, ילד, בן זוג, חבר קרוב וכיוצ"ב) שיהיה מוסמך  לקל החלטות בנוגע לענייניו האישיים והרכושיים ולבצען, כאשר יגיע לרגע שהוא לא יהיה מסוגל להבין את מצבו או לטפל בענייניו בעצמו.

האדם נותן ייפוי הכוח נקרא "הממנה" והאדם שיהא מוסמך לקבל החלטות ולבצען בשם הממנה  נקרא "מיופה כוח". שניהם חייבים להיות מעל גיל 18.

בנוסף ניתן לבחור מיופה כוח בשל מומחיותואומקצועיותו, למשל רו"ח או עו"ד שטיפלו בענייני הממנה או משפחתו, ואשר הוא סומך עליהם ונותן בהם אמון.

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף במועד שבו הממנהאינו מסוגל עוד "להבין בדבר", כלומר, לקבל החלטות ולבצע פעולות באותם עניינים שקבע בייפוי הכוח, למשל, החלטות בענייני רכוש או החלטות בעניינים רפואיים.

חשוב לדעת כי ייפוי כוח מתמשךפועל בתקופת חיו של האדם ופוקע בפטירתו והוא לא מחליף צוואה, כלומר אדם המעוניין להורות לאן רכושו ילך לאחר מותו, עליו להכין צוואה בנפרד.

בשל מורכבות העניין, החוק קובע כי רק עו"ד שעבר הכשרה מטעם האפוטרופוס הכללי של במשרד המשפטים, יהיה מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך.

משרדי הוא בין הראשונים שמחזיק בתעודת הסמכה רשמית לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

לכן, מי שחושב שהעניין רלוונטי לגביו או מי שאינו בטוח אם העניין רלוונטי לגביו, מוזמן ליצור קשר לקביעת שיחת ייעוץ/ פגישה עם עוה"ד אורטל שמואלבמשרדה.